Отказ от покупка  Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР
  ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

  До ТЕРРАПИА ООД
  ул. Александър Жендов 6,
  ЕИК: 126018113

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

  Продуктът е поръчан на

  Продуктът е получен на

  от

  адрес

  Дата:

  Моля, заплатената сума в размер на:
  да ми бъде възстановена, както следва.

  Подпис на потребителя

  Електроннен адрес на потребителя

  Потребителят има право в срок от 14 календарни дни да се откаже безусловно отдоговор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплащакаквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избралразличен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

  14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

  В рамките на 14 календарни дни след заявеното желание за отказ от договорапотребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 30 календарни дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.