Отказ от покупкаПриложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ТЕРРАПИА ООД
ул. Александър Жендов 6,
ЕИК: 126018113

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

Стоката е поръчана на

Стоката е получена на

от

адрес

Дата:

Подпис на потребителя

Електроннен адрес на потребителя

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.