Hornbeam /Обикновен габър/ - снимка

Hornbeam /Обикновен габър/

Hornbeam /Обикновен габър/ – умствена умора.

Основни симптоми: Умствена умора и изтощение при хора, които се претоварват и не редуват напрегнатата си умствена работа с физическо разтоварване (временно или като постоянен навик).

За тези, които чувстват, че нямат достатъчно сили (умствени и физически), за да продължат да носят бремето на живота върху плещите си. Те мислят, че им липсва сила да преодолеят деня, но веднъж да започнат, и могат да го направят. Те често са отегчени от ежедневната рутина и ако започнат да правят нещо по-различно, техните оплаквания изчезват.