Larch /Лиственица/ - снимка

Larch /Лиственица/

Larch /Лиственица/ – липса на самоувереност, страх от грешки.

Основни симптоми: Липса на вяра в себе си и комплекс за малоценност, очаквания за провали.

Хората тип Larch са убедени, че са неспособни на нищо, и дори не се опитват. Те изпитват много дълбок страх от грешки, прерастващ в липса на самоувереност или даже в комплекс за малоценност.