Mimulus /Мимулус/ - снимка

Mimulus /Мимулус/

Mimulus /Мимулус/- всякакъв страх от известни причини.

Основни симптоми: Много притеснителен и несигурен човек, който се бои от всичко, което го заобикаля и категорично отказва да се конфронтира със света.

Mimulus помага срещу специфични страхове или фобии от конкретни причини, като страх от доктор или зъболекар, страх от болка или болест, някои животни, говорене пред публика, човешки същества, и т.н. Тези хора тихичко и тайно носят своя страх и не говорят свободно за него пред другите.