Pine /Бял бор/ - снимка

Pine /Бял бор/

Pine /Бял бор/ – тежко чувство на вина.

Основни симптоми: Прекалено и неоправдано чувство за вина, прекалена самокритичност и липса на смелост.

Защото сте направили грешка, защото считате себе си за неспособни, поради чужди действия, за които се считате отговорни т.н. Тези хора често се извиняват. Те се чувстват лесно обвинявани и често се самообвиняват. Те приемат, че не заслужават доброта, приемат грешките на другите. Даже когато успеят, те все мислят, че биха могли да достигнат повече или да извършат работата по-добре и никога не са доволни от своите усилия или от резултатите си.