Rock rose /Обикновен желтак/ - снимка

Rock rose /Обикновен желтак/

Rock rose /Обикновен желтак/ – дълбок ужас и паника.

Основни симптоми: Временно състояние на шок, паника или силен страх.

Спасително лекарство за спешни случаи, дори когато изглежда, че няма надежда. При нещастен случай или внезапна болест, когато пациентът е много уплашен, ужасен или ако обстоятелствата са достатъчно сериозни за да причинят много силен страх у тези, които са наоколо. Паниката те обхваща, правейки те неспособен да мислиш ясно или да действаш адекватно. Ако пациентът е в безсъзнание, устните могат да се намокрят с лекарството.