Rock water /изворна вода/ - снимка

Rock water /изворна вода/

Rock water /изворна вода/ – строг към себе си , твърдост.

Основни симптоми: Живот според строги и утвърдени правила, потискане на собствените нужди и прекалена суровост към себе си.

Водата може да бъде взета от всеки лечебен извор, но тя трябва да бъде чиста от човешка намеса, далече от населени места.

Rock water помага на тези, които са твърде строги към себе си, като резултат от техните високи морални и етични стандарти в техния стремеж към съвършенство. Само по себе си това е добре, но не и ако станеш фанатик, отричайки се от удоволствията на живота или ако идеалите ти станат прекалено твърди. Освен това ще се разочароваш, ако твоите житейски принципи са твърде високи или изискващи много време и не можеш да ги наложиш на другите.