Vervain /Върбинка/ - снимка

Vervain /Върбинка/

Vervain /Върбинка/ – твърде много ентусиазъм.

Основни симптоми: Определени принципи и идеи, които се считат за напълно правилни и които твърде рядко се променят.

Такива хора имат голямо желание да накарат всички около тях да възприемат техния мироглед. Стигат до фанатизъм, когато са обзети от ентусиазъм при реализирането на някоя идея и искат да я наложат над другите. Те са убедени, че са прави, дават всичко за реализирането на тяхната цел, искат да се борят за нея, те чувстват, че имат мисия за изпълнение. Като мисионери те се опитват да те обърнат към своята гледна точка. Те са напрегнати хора, не могат да си почиват, пренатоварват се за добрата кауза. Те са чувствителни към несправедливостта.