Wild Rose /Шипка/ - снимка

Wild Rose /Шипка/

Wild Rose / Шипка/ – апатия.

Основни симптоми: Апатия, примирение, капитулация и пълен отказ да се участва в живота.

Тези хора са капитулирали в борбата с живота и не се оплакват. Всичко ми изглежда безсмислено. Пасивното примиряване в някоя ситуация изисква Wild Rose. “Трябва да го преживееш”. ”Късно е да…” …Ако вярвате в този вид сентенции, ако апатично се отказвате, вземете Wild Rose. Обикновено ситуацията с тези хора не е толкова безнадеждна, колкото те мислят, но те не правят опити да променят живота си към по-добро. Те се чувстват изморени и безразлични.