Пчелен восък

Пчелният восък е естествен биопродукт, който има благотворно въздействие върху човешкия организъм и може да се използва дълготрайно. Той няма хранителни качества, но е незаменим за употреба във фармацията, козметиката, природолечението и др.

Пчелният восък има приятен аромат, безвкусен е при консумация.
Основните качества на пчелния восък са свързани с неговите физични и химични свойства:

  • способност да акумулира топлина и много бавно да я отдава – подчертано противовъзпалителен и подобряващ кръвообръщението процес
  • антибиотично и антимикробно въздействие
  • регенеративно въздействие върху болните клетки и тъкани
  • омекотяващо въздействие и като следствие подобряване на тургура на кожата, премахване на бръчки