Uroterra / Уротера вижуал

Уротерра при лечението на бактериална уроинфекция

ноември 23, 2023

Нашият опит в приложението на фитопрепарата Уротерра при лечението на бактериална урогенитална инфекция

Д-р Николай Милушев,

Аджибадем Сити Клиник Университетска болница – София

 

Уретритът и циститът са най-честите прояви на бактериалните инфекции (уроинфекция) на долните пикочни пътища. Патогенни микроорганизми, които имат основно значение за тези заболявания са E. coli, Klebsiella pneumoniaе, Enterobacter cloacae, Pseudomanas aeruginosa, Enterococus faecalis и други Gram-позитивни и Gram-негативни микроорганизми, също така Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urelyticum u Chlamidia trahomatis. Особеностите в биологията и различният метаболизъм на тези микробни агенти поставят значителни терапевтични затруднения пред уролозите. Изборът на подходящ антибиотик не е достатъчен за успеха на лечението. Използването на фитотерапевтични препарати при терапията на урогениталните инфекции помага за повишаване на ефективността на основното лечение.

 

Обект на настоящата презентация е ефективността на Уротерра като допълнителна терапия при лечението на уро-генитални инфекции. 

Уротерра има уникална рецептура, включваща пет растителни екстракта, които имат утвърдено и доказано в практиката действие при лечение на цистит.

В комбинация тяхното действие се засилва, като има синергичен ефект и холистично въздействие при терапията на урогенитални инфекции и Синдрома на долните пикочни пътища.

Екстрактът от червена боровинка е основното активно вещество в рецептурата. Благоприятният му ефект при възпалителни процеси на уринарния тракт се състои в нарушаването на условията за размножаване на бактериите Е. коли, които се смятат за основни етиологични причинители на уроинфекциите.

Съставът на урината след прием на екстракт от червена боровинка става неблагоприятен за бактерията и пречи на прикрепването й към уротела на долните пикочни пътища. От друга страна, диуретичният ефект на екстракта от червена боровинка подпомага механичното отстраняване на бактерията от организма.

Диуретичният ефект на червената боровинка допълнително подпомага нормализирането на водно-солевия баланс, което намалява отоците на крайниците и натоварването на сърдечно-съдовата система.

Екстрактът от гроздови семки също има диуретичното действие и действа синергично с червената боровинка. Освен това той е известен с общо укрепващото, антиоксидантно, противовъзпалително и имуностимулиращо действие.

Развитието на Gram отрицателни бактерии от род Enterobacteriaceae в ДПП, които са най-честите причинители за уроинфекция се благоприятства от компрометирана имуннна система. Приемът на екстракт от гроздови семки води до засилване на имунитета, ускорена регенерация на тъканите и укрепване на кръвоносната система.

Копривата е класическо средство с диуретично и антибактериално действие, с което подпомага цялостния ефект от фитотерапията с Уротерра.

Материал и метод

Обект на нашето проучване бяха:

 1. 47 мъже с изявени клинични данни на простатоцистит:
 • Дизурия
 • Болки в перинеума и супрапубичната област
 • Болки и дискомфорт при еякулация
 • Мукопуролентна или пурулентна секреция от уретрата

За установяване на микробния причинител бяха проведени следните микробиологични и имунологични изследвания:

 • микробиологично изследвания на първа сутрешна урина и еякулат.
 • директен антигенен тест за определяне на Chlamydia trachomatis-антиген в цитонамазка от уретра.
 1. 52 жени с изявени клинични симптоми на цистит

За установяване на микробния причинител на уроинфекция бяха проведени следните микробиологични и имунологични изследвания:

 • микробиологично изследвания на първа сутрешна урина.
 • директен антигенен тест за определяне на Chlamydia trachomatis-антиген в цитонамазка от уретра.

Контролните изследвания се извършиха:

 • Непосредствено преди терапевтичния курс.
 • На третия месец след началото на терапията.

Терапията беше назначавана съобразно изследването за чувствителност към антибиотици за всеки конкретен микроорганизъм и при част от пациентите като допълнителна терапия беше назначаван фитопрепарат (Уротерра).

Пациентите разделихме в четири групи:

 • Първа група – 25 мъже с бактериален простатоцистит лекувани само с антибиотично лечение.
 • Втора група – 22 мъже с бактериален простатоцистит лекувани с антибиотично лечение комбинирано с 15 дневен курс с Уротерра.
 • Трета група – 25 жени с бактериален цистит лекувани само с антибиотично лечение.
 • Четвърта група – 27 жени с с бактериален цистит лекувани с антибиотично лечение комбинирано с 15 дневен курс с Уротерра.

уроинфекциии цистит

Резултати

 • В първата група 15 мъже (60%) имаха клинично подобряване на 5-тия ден, а на 15-тия ден от лечението бяха 19 (76%). При 6 мъже (24%) не беше постигнат задоволителен резултат от курса на лечение.

На третия месец след проведената терапия при 14 мъже (56%) не беше открит рецидив на инфекцията.

 • Във втората група 18 мъже (81,8%) имаха клинично подобряване на 5-тия ден, а на 15-тия ден от лечението бяха 20 (90,9%). При 2 мъже (9,1%) не беше постигнат задоволителен резултат от курса на лечение.

На третия месец след проведената терапия и последващ едномесечен прием на монотерапия с Уротерра при 18 мъже (81,8%) не беше открит рецидив на инфекцията.

 • В третата група 19 жени (60%) имаха клинично подобряване на 5-тия ден, а на 15-тия ден от лечението бяха 21 (76%). При 6 жени (24%) не беше постигнат задоволителен резултат от курса на лечение.

На третия месец след проведената терапия при 12 жени (48%) не беше открит рецидив на инфекцията.

 • В четвъртата група 22 жени (81,48%) имаха клинично подобряване на 5-тия ден, а на 15-тия ден от лечението бяха 25 (92,6%). При 2 жени (7,4%) не беше постигнат задоволителен резултат от курса на лечение.

На третия месец след проведената терапия и последващ едномесечен прием на монотерапия с Уротерра при 20 жени (74,1%) не беше открит рецидив на инфекция.

бактериална

Изводи

 • При сравняване на ефективността на антибиотичното лечение на уроинфекция със и без допълнителна фитотерапия с Уротерра намерихме значима разлика – 76% на монотерапия с антибиотик и 90,9% на комбинирана терапия с Уротерра при лекуваните мъже и 76% срещу 92% при лекуваните жени.
 • При употреба на Уротерра симптомите на инфекция се подобряват значително по-бързо в сравнение с пациентите на антибиотична монотерапия.
 • Профилактиката с Уротерра след основното лечение на инфекция на уриналния тракт понижава честотата на рецидивите:

56% без рецидив в първа група срещу 81% без рецидив във втора група.

48% без рецидив в трета група срещу 74,1% без рецидив в четвърта група.

Опитай Uroterra от terrapia.

Tags: , , ,